Líbya sa vracia do stredoveku. Organizované gangy predávajú ľudí za peniaze

Source: CNN: Realitou „demokratickej“ Líbye sú trhy otrokov po celej krajine – Slobodný Výber