Nová trasa ropovodu z Ruska do Číny navýši objem exportovanej ropy na 30 miliónov ton ropy ročne

Source: Čínsko-ruský ropovod dokončený – Čína dostane dvakrát viac ropy z Ruska – Slobodný Výber