Návrh zákona o hlasovaní v OSN ukazuje, že politici USA túžia ovládať celý svet

Zdroj: Američania chcú vytvoriť vazalské štáty cez hlasovania OSN – Slobodný Výber