Podľa spravodajského hlásenia, ktoré uniklo na verejnosť, bujnie v nemeckých utečeneckých ubytovniach násilie a zločiny, vrátane vrážd, znásilnenia a fyzických napadnutí. Nemecké úrady, ktoré sa zdajú byť proti rastúcej miere násiliu bezmocné, ospravedlňujú zatajovanie skutočného rozsahu problému pred verejnosťou tým, že páchatelia majú právo na súkromie.

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Násilie v utečeneckých ubytovniach v Nemecku sa stupňuje – Slobodný Výber