Adam Votruba píše o významu slova rovnost v dnešních (neo)liberálních podmínkách, ve kterých máme respektovat odlišnost, protože jsme všichni stejní a mít společný zájem na tom mít jen individuální…

Zdroj: Problém rovnosti v pozdním kapitalismu – !Argument