Už dlouho a  dlouho  před  dnešním  dnem jsem přemýšlel , co  ke  stému  výročí  Říjnové revoluce  napsat.  Bylo totiž  jasné, k  čemu se  Kosa  dne  7. listopadu  2017 musí  vyjádřit. Že  totiž  n…

Zdroj: Sto let stará revoluce, vyvolávající spousty nikdy nezodpovězených otázek | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!