Na ideologický vývin Uľjanova mal veľký vplyv ruský filozof, propagátor marxizmu a jeden zo zakladateľov Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska Georgij Plechanov, tiež emigrant. Postupne sa s ním však názorovo rozišiel. V januári 1901 […]

Zdroj: Netrpezlivosť revolucionára (Od diktatúry proletariátu k radikálnej demokracii II.) – Eduard Chmelár