Otázka zákazu politického islamu je otázka prežitia a uchovanie našej podoby práva a našich hodnôt

Zdroj: MIREK TOPOLÁNEK: Islam je politická ideológia, nekompatibilná s našim právom. – Slobodný Výber