Októbrová revolúcia, známa aj ako Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) – vojenský prevrat

Zdroj: Pred sto rokmi v Rusku vypukol prevrat známy ako Októbrová revolúcia – Hlavne.sk