Sté výročie boľševickej revolúcie v Rusku je výzvou na reflexiu predovšetkým pre ľavicu a jej historické ciele. Povrchné odsudky, že to bol len prevrat, temné obdobie plné teroru a krvi, ma nezaujímajú o nič […]

Zdroj: Od diktatúry proletariátu k radikálnej demokracii I. – Eduard Chmelár