Zákernejšie sú ale iné hrozby, ktoré nemajú precedens. Nie je tu žiadna pamäť, ktorá môže reflektovať krajinu, ktorá sa stratí v nekonečných referendách. Sú tu aj iné temnoty, kam môže náš systém spadnúť.

Zdroj: FINANCIAL TIMES: Priama demokracia ohrozuje spôsob, ako nám vládnu – Slobodný Výber