Keď chcete robiť propagandu, stačí vybrať len tie „správne“ čísla bez popisu

Zdroj: Keď sa Goebbelsov žiak Mesík dostane ku klávesnici – Slobodný Výber