Nová funkcia rozdelí obsah do dvoch kanálov, na novinky a na akéhosi prieskumníka

Zdroj: Facebook začal ukrývať správy a príspevky stránok – tech.sme.sk