Strana AfD sa dostala do parlamentu, ale musí prejsť cestou nájdenia vlastnej identity

Zdroj: Paradox nemeckých volieb: úspech „homofóbnej“ AfD pod vedením otvorenej lesbičky – KVonline