Dynamika totalitarizmu býva rovnaká: Väčšina ľudí sa obáva rizika a mlčia prisviedčajú, alebo hovoria v súlade so zborom, ktorý chváli šaty nahého cisára.

Zdroj: Noví páni sveta – napalete.sk