Mimovládne organizácie v Maďarsku odmietajú plniť nariadenia nového zákona, regulujúceho ich činnosť.

Zdroj: Mimovládky v Maďarsku musia zverejňovať mená zahraničných sponzorov – napalete.sk