Zdroj: Ide o našu krajinu a jej slobodu. Preto nikdy nebolo záujmom európskych elít imigrantov integrovať a asimilovať – KVonline