Pri hľadaní definície narazíme na americký súdny prípad Torcaso vs. Watkins a jeho odhaľovanie v rámci organizovaných skupín osôb, ktoré sa označujú za etické a humanistické.

Zdroj: Humanizmus, jeho podvod a nehumánny epilóg – ZEM & VEK