O tézach Debatnej asociácie, ktorej členovia sa ako organizátori podieľali na „Pochode proti korupcii“ sa včera popísalo viac než dosť. My, sme zvolili iný prístup. Prinášame Vám cele znenie výročnej správy za roky 2015/2016.

Zdroj: Čo skrýva „Výročná správa Slovenskej debatnej asociácie za roky 2015/2016“? Pozrite si fotografie a celý text správy a video – KVonline