Zdroj: Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III – KVonline