Míním  Kájínka  na  svobodě  a atentát  v Machesteru.  Obojí  bylo očekáváno, obojí s e stalo.  Ty  dvě  události,  ať  chcete  nebo nechcete , patří  k  sobě.  Obě  jsou  důsledkem  promyšlené úče…

Zdroj: Všechno podle očekávání | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!