Vstúpili sme do absurdnej éry, v ktorej citovať najväčších duchov národa je dôvodom k podaniu trestného oznámenia. Boli to práve štúrovci ale aj celé generácie slovenskej inteligencie, ktoré sa nebáli kriticky vystupovať voči útlaku Slovákov a Slovanov. Vôbec nejde o to z akej strany, ale o to, že tieto nátlakové formy stále pretrvávajú – a to je pointa tohto článku.

Zdroj: Stanovisko Rostasa k trestnému oznámeniu – ZEM & VEK