Dokumenty majú obsahovať plány objektov a tiež v nich majú byť popísané aj rozmiestnenia rakiet a techniky na ich odpálenie.

Zdroj: V Nitre pri ceste našli na zemi tajné armádne spisy. Obsahovali citlivé informácie o raketách