Protiextrémistické iniciatívy majú za následok, že názory stredu sa stávajú novým extrémom a sú ostrakizované až kriminalizované.

Zdroj: Prečo NEbojovať proti extrémizmu – IPPR.sk