V  ideálním a  civilizovaném světě  by  měly důležité  věci  a procesy  vypadat, či probíhat  stejně. To  je  zakódováno v   samé podstatě  moderní, zejména  západní  společnosti. Která  se za  nor…

Zdroj: … mohl a měl předvídat,vědět, dovodit, že….. | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!