Zdroj: Atentát v Petrohrade zväčšuje rozdiel medzi mediálnym mainstreamom a väčšinou obyvateľstva – KVonline