V piatok 17. marca 2017 som sa zúčastnila na sympóziu s názvom Etika a politika II, organizovanom poslancom Jánom Budajom v Historickej budove NR SR na Župnom námestí. Už samotný názov sympózia je jeden veľký paradox, vzhľadom na to, že o etike a politike, alebo aj etike v politike, sa podujali rozprávať osobnosti ako Radičová, Demeš alebo Budaj.

Zdroj: Keď účel svätí nesväté prostriedky – ZEM & VEK