Vlastenectvo je… keď si trápny. Za národ? Ani za boha! Nie sme žiaden národ! Tieto slogany s jednotným vizuálnym štýlom spolu s prečiarknutým dvojkrížom sa v týchto časoch opovržlivo vysmievajú do tváre všetkým, ktorých domovinu bránili a budovali štúrovci, národovci, antifašisti v povstaní, ako aj všetci statoční otcovia a synovia vlasti.

Zdroj: Útok na dvojkríž – ZEM & VEK