Hoci sprievodný text k obrázku nehovoril o židovstve, obrázok bol promptne vyhodnotený ako „nebezpečne antisemitský“.

Zdroj: Francúzski lovci antisemitov prispeli k šíreniu protižidovskej propagandy – napalete.sk