CIA aj americká vláda odmietli obsah dokumentov komentovať.

Zdroj: WikiLeaks: CIA dokáže prevziať kontrolu nad smartfónmi, televízormi a autami | Živé.sk