Logickým dôsledkom potom bude dobrovoľné akceptovanie kvót, ktoré požaduje hlavne Nemecko, pod zámienkou naplnenia pracovného trhu do ‘optimálneho stavu’

Zdroj: Čo sa zmenilo a prečo sa prestala tajiť účasť mimovládnych organizácií na podpore migrácie? | Konzervatívny výber