Jednou zo základných slabín liberálnej demokracie je fakt, že hoci spočíva na konsenze, nevytvára ho. Namiesto toho vyvoláva pomocou nátlakových kampaní zdanie, že predkladané koncepcie a postoje zdieľa väčšina, a ten, kto má námietky je extrémista neschopný prijať realitu. To, čo vyplnilo vákuum po zrútení komunistického systému, v skutočnosti nebola fungujúca demokracia, ale neoliberálny kapitalizmus a nacionalistický fundamentalizmus. Neoliberalizmus však uchopil moc hegemonisticky, pričom vylúčil možnosť nielen konať, ale aj myslieť inak.

Zdroj: KOMENTÁR Eduarda Chmelára: Prečo umiera liberálna demokracia | Aktuálne.sk