Rastúce ceny akcií sú výsledkom vnútornej konsolidácie ekonomiky, prispôsobeniu sa zmeneným podmienkam, poklesu kurzu a ďalších okolností, ktoré nezávisia priamo od rastu cien ropy

Zdroj: Kam kráčaš, Rusko? K rezervám. | Konzervatívny výber