Krátka ukážka kompilácie svedectiev a faktov, ktoré nazhromaždila nezávislá novinárka Vanessa Beeley z rozhovorov s obyvateľmi východného Aleppa, bezprostr

Zdroj: DEZINFORMÁCIE A LŽI O VOJNE V SÝRII 4 (BIELE PRILBY – RUKA V RUKE S TERORISTAMI)