Americký prezident Donald Trump má v úmysle pozastaviť prijímanie utečencov zo Sýrie dovtedy, kým zmeny v bezpečnostných previerkach nezaručia, že sa medzi prijímanými osobami nie sú potenciálni teroristi.

Zdroj: Trump zrejme pozastaví prijímanie sýrskych utečencov