Le Penová na stretnutí európskych národne orientovaných strán v nemeckom Koblenzi označila rok 2017 za rok národného sebauvedomenia v strednej Európe.

Zdroj: Le Penová: Sme svedkami konca jedného sveta a zrodu nového – napalete.sk