Efektívna solidarita, ktorú do migrantskej terminológie iba nedávno zaviedol premiér Robert Fico, podľa všetkého neostane iba pri slovách. Ako 9. 1. informovali Parlamentné listy, tesne pred posledným dňom minulého roka podpísalo Ministerstvo vnútra SR s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) dve grantové zmluvy na projekty integrácie cudzincov na Slovensku.

Zdroj: Mimovládka, ktorá má za štátne granty integrovať migrantov, zaplatí konzultantom vyše milióna eur – ZEM & VEK