Väčšina respondentov oslovených v prieskume (až 63 percent) uviedla, že súčasný politický systém zlyháva. Len tretina opýtaných si myslí, že demokracia funguje dobre.

Zdroj: Väčšina Belgičanov neverí demokracii ani inštitúciám