Posledné mesiace minulého roka sa niesli nielen v znamení masívnych bojov o východné Aleppo, ale ešte v masívnejšej forme propagandy, ktorú vytrvalo vypúšť

Zdroj: PRÍBEHY TERORISTOV Z ALEPPA 1