V Nemecku 1. januára 2017 vstúpilo do platnosti zrušenie zákona, podľa ktorého Berlín nesmel plánovať ani zúčastniť sa na útočnej vojne.

Zdroj: Nemecko môže viesť útočnú vojnu – v tichosti rozhodol Bundestag – napalete.sk