Nejasností a sporných bodů dohoda ukrývá bezpočet, nicméně je přelomová především tím, že po dekádách hegemonie na Blízkém východě jsou USA a Evropa odstaveny na vedlejší kolej.

Zdroj: Dohoda o příměří v Sýrii: Bez USA i EU, tedy s mírnou nadějí – ZEM & VEK