Hlavní střet první poloviny 21. století se nebude odehrávat mezi náboženstvími nebo civilizacemi. Bude jej tvořit opozice mezi liberální demokracií a neoliberálním kapitalismem, mezi vládou financí a vládou lidu, humanismem a nihilismem.

Zdroj: Věk humanismu končí | A2larm