Rok 2017 bude pokračovaním zápasu medzi elitou odtrhnutou od potrieb voličov a medzi prirodzenými populistami

Zdroj: Zápas o dušu Európy | Konzervatívny výber