Podobné pochody sa konali aj v Banderovom rodnom meste Staryj Uhryniv, ako aj v Ľvove.

Zdroj: Nacionalisti v Kyjeve oslavovali narodeniny Stepana Banderu