Hlava štátu považuje Nový rok pre Slovensko za veľmi dôležitý, nazval ho rokom pravdy, keďže pôjde o to, či dokážeme o dobrých zámeroch len hovoriť, alebo aj konať.

Zdroj: Prezident A. KISKA: Rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy – Slovensko – TERAZ.sk