Na pokračovanie výročnej futurologickej elégie som dlho hľadal kľúčové slovo. Aktuálne je to „nacionalizmus“. Vízia do polovice storočia predpokladá metanoiu, posun v myslení, otvorenosť vo vzťahu k budúcim ťažko predstaviteľným zmenám. Zásadné zmeny často prebiehajú tak, že si ich súčasníci ani nevšimnú alebo vidia len krátkodobé zvraty, často konzervatívne až represívne. Nastala doba tektonických zlomov, transformácie, novej singularity alebo novej osovej doby. Planétu čaká séria veľkých zemetrasení, prírodných i sociálnych, ktorá už začala.

Zdroj: Novoročná úvaha futurológa 2017 – 2047 | noveslovo.sk