Mimovládne neziskové organizácie sú ziskové až príliš a svojim ekonomickým a personálnym lobingom sa snažia manipulovať verejnú mienku

Zdroj: Prečo mimovládky obhajujú migráciu | Konzervatívny výber