Spoločnosť Google bola v utorok zažalovaná jedným zo svojich zamestnancov za údajné protizákonné podmienky ohľadne utajovania informácií vynucované na zamestnancoch.

Zdroj: DSL.sk