Európsky parlament na zasadnutí v Štrasburgu väčšinou hlasov schválil skončenie zákonodarného procesu zrušenia víz pre občanov Ukrajiny a Gruzínska.

Zdroj: EÚ povolila Ukrajine a Gruzínsku bezvízový styk už od roku 2017 – napalete.sk