Geneticky modifikované rastliny Monsanta, skr. GMO, zaplavili svet, ale ešte nikdy doposiaľ žiadna priemyselná poľnohospodárska aplikácia nevyvolala toľko reakcií a polemík. Prečo? Čo modifikovanými potravinami sledujú? Može história spoločnosti Monsanto objasniť čím je dnes, či to, čím predstiera, že je?

Zdroj: Zabijak ľudstva alebo pokrok – Monsanto a GMO potraviny | Konzervatívny výber

Pin It on Pinterest

Share This